• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

قدردانی وزیر ورزش و جوانان

? قدردانی وزیر ورزش و جوانان از توجه ویژه رییس جمهوری و دولت تدبیر و امید به جامعه ورزش کشور

✅ گودرزی:توجه و عنایت بزرگان کشور به موفقیت های ورزشی در افزایش روحیه در کسب این پیروزی ها بسیار حائز اهمیت است.

✅ توسعه و ترویج ورزش همگانی در کشور به عنوان اصلی ترین راهبرد وزارت ورزش و جوانان است.

✅ ورزشکاران کشور در حوزه قهرمانی در سال ٩۴ حدود ١۶٠٠ مدال جهانی در رشته های مختلف کسب کرده اند.

✅ توانسته ایم در زمینه کسب سهمیه برای المپیک و پارالمپیک رکورد شکنی کنیم و در المپیک از ۵١ سهمیه به حدود ۶٠ سهمیه و در پارالمپیک به ٩٠ سهمیه دست یافتیم که این میزان در پارالمپیک می تواند به ١٠٠ سهمیه برسد.

✅ شفاف سازی دستمزد بازیکنان رشته های ورزشی رفع مشکلات مالی ورزشکاران، تنظیم و توزیع مناسب اعتبارات ورزشی به فدراسیون ها از دیگر اقدامات وزارت ورزش و جوانان است.

✅ در حوزه ورزش بانوان توانسته ایم حدود ٨ سهمیه المپیکی را بدست آوریم و در پار المپیک هم سهمیه بانوان ایرانی به ٣ برابرگذشته افزایش یافته است.