• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کسب مقام دوم پرس سینه جهان توسط ورزشکار ایرانی

کسب مقام دوم  پرس سینه جهان توسط ورزشکار با اخلاق خطه آذربایجان شرقی رابه ملت شریف ایران بالاخص آذری های عزیز وریاست زحمتکش هیات بدنسازی وپرورش اندام استان آذربایحان شرقی جناب دکتر نیک رزم بزرگوار تبریک عرض نموده واز خداوند متعال برای جناب جهانگیر وخانواده محترمشان ازیزدان پاک سلامتی وتوفیقات روز افرون خواهانم عبدالمهدی نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه های پیام نور

photo_2016-05-22_22-00-04