• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مسابقات کشتی با چوخه

حضور دکتر عبدالمهدی نصیرزاده به همراهدکتر علی نوبخت نماینده محترم مجلس شورای اسلامی تهران در مسابقات کشتی با چوخه

 

photo_2016-06-09_14-11-59 photo_2016-06-09_14-12-17 photo_2016-06-09_14-12-22 photo_2016-06-09_14-12-27