• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

سمینار بین المللی آنتی دوپینگ

حضور دکتر عبدالمهدی نصیرزاده ریس انجمن ورزش های قدرتی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری و نصرت الله عابدینی ریس انجمن وزنه برداری وزارت علوم در  باحضور آیان ریس فدراسیون جهانی وزنه برداری

photo_2016-06-02_13-01-59