• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

ریاست انجمن اسکواش دانشگاه پیام نور

انتصاب سرکار خانم الهه رمضانی به سمت ریاست انجمن اسکواش دانشگاه پیام نورخانم  رمضانی سابقه حضور در تیم ملی اسکواش جمهوری ایران را داشته ودارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق می باشد

photo_2016-06-02_12-57-23