• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دیدار مسولین فیتنس کشور با امام جمعه تهران آیت الله موحدی کرمانی

photo_2016-05-21_01-44-00 photo_2016-05-21_01-44-05 photo_2016-05-21_01-44-16 photo_2016-05-21_01-44-29 photo_2016-05-21_01-44-35 photo_2016-05-21_01-44-40 photo_2016-05-21_01-44-52 photo_2016-05-21_01-44-57