• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دکتر کوروش حسن زاده

طی حکمی از سوی دکتر عبدالمهدی نصیرزاده دکتر کوروش حسن زاده به سمت ریاست انجمن ورزش های روستایی وعشایری دانشگاه های پیام نور منصوب گردید حسن زاده داری مدرک دکتری سرطان شناسی است وعضو هیات علمی پژوهشگاه سرطان شناسی است وازدیگر سوابق ایشان قهرمان کشتی با چوخه کشور،ریاست هیات ورزش های بومی ومحلی شهرستان ملارد می توان یادکرد اداره کل تربیت بدنی این مسولیت را به ایشان تبریک عرض نموده وبرای ایشان آرزوی موفقیت وسلامتی را از ایزد منان خواستار می باشد

 

photo_2016-06-09_14-27-13