• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازگشت تیم ملی پاورلیفتینگ جمهوری اسلامی ایران

گزارش تصویری از بازگشت تیم ملی پاورلیفتینگ جمهوری اسلامی ایران از مسابقات آسیایی هندوستان

 

photo_2016-06-19_00-34-29 photo_2016-06-19_00-34-35 photo_2016-06-19_00-34-38 photo_2016-06-19_00-34-42 photo_2016-06-19_00-34-45 photo_2016-06-19_00-34-51 photo_2016-06-19_00-34-55 photo_2016-06-19_00-34-58 photo_2016-06-19_00-35-01 photo_2016-06-19_00-35-05 photo_2016-06-19_00-35-08