• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اولین دوره مسابقات قهرمانی پرس سینه دانشگاه های استان تهران

گزارش تصویری از جلسه کادر اجرایی اولین دوره مسابقات قهرمانی پرس سینه دانشگاه های استان تهران

 

photo_2016-05-22_22-02-06 photo_2016-05-22_22-02-19 photo_2016-05-22_22-02-25 photo_2016-05-22_22-02-35 photo_2016-05-22_22-02-41 photo_2016-05-22_22-02-47 photo_2016-05-22_22-02-51 photo_2016-05-22_22-02-58 photo_2016-05-22_22-03-03