• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش عملکرد کمیته آموزش فدراسیون سه گانه در سال ۱۳۹۴

:: آموزش مربیان و داوران در راستای توسعه و تقویت ورزش سه گانه

در این قسمت از گزارش فعالیت های کمیته های مختلف ، نگاهی داریم به عملکرد کمیته آموزش فدراسیون سه گانه در سال ۹۴ که مسئولیت آن به عهده خانم مریم وطن دوست رئیس کمیته و حمید براتی به عنوان دبیر کمیته می باشد.

۱- پیگیری وصدور احکام داوری دوره آموزش که در اسفند ماه سال ۹۲در اصفهان برگزار شده بود و تحویل آن به هیئت استان

۲- شرکت در جلسات (طراحی وفعال نمودن قسمت آموزش در سایت فدراسیون-برنامه ریزی های آموزشی)

۳- انجام مکاتبات با استانها در رابطه با اطلاعیه های آموزشی و اعلام ابلاغیات ورزش و ورزش و جوانان و انجام کلیه امورات جاری اداری

۴- صدور مجوز دوره های آموزشی برای کلیه استانهایی که در خواست میزبانی داشته اند.

۵- ارائه اسامی کلیه داوران فدراسیون به سازمان لیگ بنا به دستور دبیر محترم فدراسیون و درخواست سازمان لیگ

۶- برگزاری دوره داوری درجه ۳ ویژه بانوان به میزبانی استان تهران

۷- برگزاری دوره مربیگری درجه ۳سه گانه در استان تهران و انجام کلیه امور مرتبط با آن قبل از ثبت نام – برنامه ریزی دوره و هماهنگی با اساتید- قرار داد با مجموعه فرهنگی آموزشی شهید سلیمانی جهت خوابگاه و کلاس آموزشی ،غذا و … تسویه حساب هزینه های دوره مذکور و حق الزحمه اساتید و واریز فیش های واریزی فدراسیون با خزانه دار

۸- برگزاری دوره تربیت استعداد یاب ویژه سه گانه در استان تهران

۹- طراحی فرم خام در خصوص اطلاعات۲۰ گانه مربیان و داوران فدراسیون که از طرف وزارت ابلاغ شده بود.

۱۰- تهیه گزارش عملکرد آموزش مربوط به جلسه ارزیابی کمیته آموزش فدراسیون توسط هیئت برنامه ریزی وزارت ورزش در فایل اکسل و ارسال آن به وزارت ورزش

۱۱- انجام امورات جاری ومکاتبات وپیگیری ها

۱۲- ارسال اطلاعات مربیان و داوران فدراسیون به کمیته روابط عمومی جهت تهیه بانک اطلاعات

۱۳- طراحی گواهینامه مربوط به مربیگری بدنسازی سه گانه و تهیه لیست ومشخصات شرکت کنندگان وارائه آن به دبیر خانه جهت صدورگواهینامه

۱۴- صدور مجوزبرگزاری دوره های آموزشی برای استان های مازندران ، کرمانشاه ، سمنان….

۱۵- شرکت در کلیه جلسات مربوط به آموزش در وزارت ورزش وجوانان

۱۶- برگزاری دوره مربیگری درجه۲ سه گانه به میزبانی نیروهای مسلح ویژه کارکنان نیروهای مسلح در تهران

۱۷- برگزاری داوری درجه ۳ سه گانه ویژه کارکنان نیروهای مسلح وبه میزبانی نیروهای مسلح در تهران

۱۸- برگزاری دوره مقدماتی مربی استعداد یاب سه گانه ویژه نیروهای مسلح در تهران

۱۹- برگزاری دوره مقدماتی مربی استعدادیابی سه گانه ویژه بانوان در تهران

۲۰- برگزاری یک دوره داوری درجه ۳ سه گانه دراستان کرمانشاه

۲۱- اصلاح برنامه عملیاتی کمیته آموزش فدراسیون در سال ۹۵ وارسال آن به وزارت ورزش وجوانان

۲۲- پیگیری از مدیریت برنامه ریزی وآموزش وزارت ورزش جهت تایید گواهی نامه های پیشنهادی

۲۳- پیگیری از مدیریت ورزش قهرمانی جهت تایید یه احکام قهرمانی

۲۴- تهیه وارسال تقویم آموزش ۹۵ به وزارت و برآورد هزینه کلیه دوره های آموزشی

وجوانان

۲۵- برگزاری دوره مربیگری بدنسازی ویژه سه گانه در آکادمی ملی المپیک تهرا ن