• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از دومین جلسه هم اندیشی انجمن ورزش های قدرتی

photo_2016-05-18_16-57-56 photo_2016-05-18_16-58-03 photo_2016-05-18_16-58-17 photo_2016-05-18_16-58-22 photo_2016-05-18_16-58-28 photo_2016-05-18_16-58-33 photo_2016-05-18_16-58-37 photo_2016-05-18_16-58-43