• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از تیم اعزامی دانشگاه پیام نور

گزارش تصویری از تیم اعزامی دانشگاه پیام نور به مسابقات شطرنج قهرمانی دانشجویان جهان امارات ۲۰۱۶

 

photo_2016-04-09_14-21-03 photo_2016-04-09_14-21-13 photo_2016-04-09_14-21-19 photo_2016-04-09_14-21-24 photo_2016-04-09_14-21-29 photo_2016-04-09_14-21-32