• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نشست صمیمی مسولین دانشگاه پیام نور با امیر مجدآرا

گزارش تصویری از نشست صمیمی مسولین دانشگاه پیام نور با امیر مجدآرا ریس فدراسیون ورزش های همگانی

 

photo_2016-04-06_12-46-37 photo_2016-04-06_12-46-46 photo_2016-04-06_12-46-51 photo_2016-04-06_12-46-54 photo_2016-04-06_12-46-57 photo_2016-04-06_12-47-00 photo_2016-04-06_12-47-03 photo_2016-04-06_12-47-06 photo_2016-04-06_12-47-09 photo_2016-04-06_12-47-12