• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نشست صمیمی با ریس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

photo_2016-04-09_13-57-57 photo_2016-04-09_13-58-08 photo_2016-04-09_13-58-13