• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مراسم جشن گلریزان

مراسم جشن گلریزان که به همت انجمن باستانی وزورخانه ای دانشگاه پیام نور برگذار گردید

 

photo_2016-04-06_12-37-21 photo_2016-04-06_12-37-29 photo_2016-04-06_12-37-34 photo_2016-04-06_12-37-46