• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور

نخستین نشست ستاد اجرایی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور در سال ۱۳۹۵ روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه با حضور دکتر داوری، سرپرست کل المپیاد؛ دکتر طاهری، دبیرکل اجرایی المپیاد؛ دکترابراهیمی، مسؤول امور فرهنگی و روابط عمومی المپیاد، دکتر خانزادی، سرپرست تغذیه، اسکان و امور پزشکی المپیاد؛ دکتر حدادیان، مسئول بازاریابی المپیاد و مهندس هاتفی مسئول امور پشتیبانی و تشریفات المپیاد در دبیرخانه المپیاد، مستقر در مدیریت تربیت بدنی دانشگاه برگزار شد.

در این نشست، مسؤولان المپیاد، ضمن تشریح فعالیت های صورت گرفته، در خصوص انجام هماهنگی های لازم برای برگزاری هر چه بهتر این برنامه و تعیین برنامه زمان بندی شده المپیاد به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پایان این نشست، برنامه زمانی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور در دانشگاه فردوسی مشهد به ترتیب زیر تأیید شد:

۲۷ تیرماه ۱۳۹۵ ورود تیم های ورزشی خواهران

۲۸ تیرماه ۱۳۹۵ مراسم افتتاحیه المپیاد

۵ مرداد ماه ۱۳۹۵ خروج تیم های ورزشی خواهران

۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۵ ورود تیم های ورزشی برادران

۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ مراسم افتتاحیه المپیاد

۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۵ خروج تیم های ورزشی برادران
http://olympiad13.um.ac.ir/