• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

تقویم ورزشی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور در سال ۱۳۹۵

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده در گفتگو با خبرگزاری پیام نیوز ضمن اعلام برنامه های تربیت بدنی دانشگاه پیام نور عنوان کرد در برنامه سال ۹۵ سعی برآن داشتیم شعار سال اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گیرد وبتوانیم از هزینه های اضافی جلوگیری شود از دیگر نکات قابل توجه به این برنامه نگاه سلامت محوری فعالیت های بدنی بود که سعی برای آن شود عدالت در توزیع بودجه به ورزش قهرمانی وحرفه ای رعایت شود وی ادامه خاطر نشان ساخت یکی از برنامه هایی که درسال ۹۵ به طور جد دنبال خواهیم کردبحث آموزش است که انشالله به حول قوه الهی سعی داریم با برگذاری کارگاه های کوتاه مدت در جهت توانمند سازی دانشجویان گام برداریم

 

photo_2016-04-09_14-05-19 photo_2016-04-09_14-05-30