• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

برنامه استودیو ورزش با حضور عبدالمهدی نصیرزاده

عبدالمهدی نصیرزاده رییس تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با حضور در برنامه استودیو ورزش اظهار داشت : گردشگری سومین صنعت در آمدزا جهان به حساب می آید که به تازگی نیز با ورود به ورزش این صنعت با پیشرفت و درآمدزایی بیشتر برای کشورها بوجود آمده است
نصیرزاده در بحث فرهنگ سازی در ورزش در ایام نوروز و اینکه چه برنامه ای باید داشته باشیم ، گفت : مصرف همزمان کربوهیدرات و چربی به شدت باعث چاقی می شود و توصیه من به مردم در ایام نوروز مصرف کم شیرینی جات است چراکه با خوردن شیرینی ، بدن مقابله می کند با سوزاندن چربی و اشتهای شخص نیز زیاد می شود و مصرف کم آن به سلامت ما کمک فراوانی خواهد داشت ،
نصیرزاده به ورزشکاران در نوروز پیشنهاد کرد عزیزانی که در بخش حرفه ای کار می کنند نباید آن را تعطیل کنند و به ورزش خود در این ایام ادامه دهند ولی عزیزانی که در بخش غیرحرفه ای ورزش می کنند می توانند با ورزش در طبیعت به تمرینات خود ادامه دهند