• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

افتتاحیه باشگاه بدنسازی عرشیا

photo_2016-03-06_00-14-13 photo_2016-03-06_00-14-25 photo_2016-03-06_00-14-32 photo_2016-03-06_00-14-38 photo_2016-03-06_00-14-42 photo_2016-03-06_00-14-47 photo_2016-03-06_00-14-52