• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

آیا مردم تهران در این دوره اعتمادشان به اصولگرایان کاهش یافته است؟

آیا مردم تهران در این دوره اعتمادشان به اصولگرایان کاهش یافته است؟
با تشکر از ملت شریف ایران که با حضور پر شورشان بار دیگر اعتماد به نظام را تقویت کردند،تحلیل ساده ای از نتایج انتخابات این دوره چند موضوع را مشخص می سازد:
?- با اینکه نتایج انتخابات این دوره حکایت از رای اکثریت اصولگرایان در مجلس دهم دارد؛ اما با رای یکدست اصلاح طلبان در تهران ممکن است، بعضی ها گمان کنند که این بار مردم تهران به اصولگرایان رای نداده اند، یا اینکه طرفدارانشان که در دوره های قبلی به آنها رای می دادند از آنها مایوس شده اند.

?تصور این موضوع بدلیلی که عرض می کنم جفای بر آن دسته ای از افراد وفادار،صبور و متدینی در تهران است که همواره اعتمادشان را به این تفکر ولایی ثابت کرده اند اما دلیل:?در این دوره معدل رای آوری کاندیداهای اصولگرایان در تهران نه تنها کاهش نداشته است ، بلکه حدود ۷۰ تا صد درصد بیشتر از آراء آنها در دوره گذشته است.به عنوان مثال اگر رای تعدادی از افرادی را که در هردو دوره کاندیدا بودند مقایسه شود،این موضوع مشخص تر خواهد بود:
آقای نوباوه در دوره نهم حدود ۴۸۰ هزار رای داشته است در این دوره ۶۳۳ هزار رای- آقای توکلی در دوره نهم ۴۸۰ هزار رای داشته در این دوره ۶۸۰ رای – آقای سلیمانی در دوره نهم ۳۸۰ هزار رای در این دوره ۵۸۸هزار رای- خانم رهبر در دوره نهم ۳۱۶ هزار رای داشته دراین دوره ۶۱۶ هزار- رای آقای نادران در دوره نهم ۳۴۸ هزار رای در این دوره ۵۸۴هزار رای- آقای بذرپاش در دوره نهم ۳۵۰ هزار رای در این دوره ۶۱۲ هزار رای
پس اصولگراها با در نظر گرفتن افزایش رای ۶۵ درصدی کل آراء،این بار از طرف مردم تهران بیشترازدوره قبلی مورد حمایت قرار گرفته اند. بدین جهت انصافا باید از استقامت آنان در مقابل فشار تبلیغاتی داخل و خارج تشکر کرد.?گرچه اصل به صحنه آمدن حدود یک میلون و پانصد نفر از افرادی که در دوره هایی در انتخابات شرکت نمی کردند و در این دوره اضافه شدند،قابل احترام و نوعی اعلام وفاداری به نظام مردم سالار دینی در کشور است.اما چرا غالبا این دسته به حمایت از لیستی که مورد توافق اصلاحات در داخل و ماهواره هایی در خارج بودند،برخواسته اند و چرا اصولگرایان نتوانستند همراهی اینگونه افراد را جلب کنند،به تحلیل جداگانه ای نیازمند است.شاید در شماره های بعدی اشاره شود. (ادامه دارد)