• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از حضور دکتر عبدالمهدی نصیرزاده در باشگاه خلیج فارس

photo_2016-02-10_14-57-28 photo_2016-02-10_14-57-44 photo_2016-02-10_14-57-48 photo_2016-02-10_14-57-54 photo_2016-02-10_14-57-57 photo_2016-02-10_14-58-01