• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

چرا “مدیریت ورزشی” از بهترین رشته های تحصیلی است؟

چرا “مدیریت ورزشی” از بهترین رشته های تحصیلی است؟

تربیت بدنی فرآیندی است که هدف آن بهبود رشد و شکوفایی استعدادهای انسان و تامین سلامت و بهبود عملکرد اوست.

در دهه های اخیر مبانی علمی رشته تربیت بدنی به طور وسیعی گسترش یافته است. افراد حرفه ای در رشته تربیت بدنی ، خود را ملزم به شناخت و آگاهی از سایر حیطه های تخصصی و درک همبستگی متقابل آنها نموده اند و این امر باعث شده است که تعداد تخصص های مرتبط با تربیت بدنی ، افزایش یابد. این تخصص ها به توسعه و تنوع حرفه ای و شغلی در تربیت بدنی منجر شده است. به طور ی که امروز تربیت بدنی به عنوان یک رشته تحصیلی در اغلب دانشگاه های کشور ایجاد شده است.

مدیریت تربیت بدنی و ورزش، تمام جنبه های مدیریتی در برنامه های مختلف ورزشی را در بر می گیرد. ظهور این قلمرو تخصصی در گسترش مبانی علمی رشته و توسعه و ارتقای ورزش موثر بوده است.

مدیریت تربیت بدنی و ورزش، تمام جنبه های مدیریتی در برنامه های مختلف ورزشی را در بر می گیرد. ظهور این قلمرو تخصصی در گسترش مبانی علمی رشته و توسعه و ارتقای فعالیت های ورزش، موثر بوده است.

افرادی که در مقطع کاردانی این گرایش وارد می شوند امید می رود تا برای مدیریت صحیح و سازنده فعالیت ها و امور تربیت بدنی در مشاغلی با نیاز به سطح کاردانی تربیت شوند. تربیت شدگان در مقطع کارشناسی امید می رود که در مدیریت برنامه های ورزشی و مسابقات ورزشی، مدیریت بخش های مختلف سازمان های ورزشی، دستیار تحقیق در حیطه مدیریت ورزشی، مدیریت ورزشی در فعالیت های رسانه ای و مدیریت مراکز تفریحی-ورزشی فعالیت نمایند.

هدف دوره کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، تربیت و تامین مدیران و کارشناسان آگاه و ماهر برای اداره امور سازمان های ورزشی کشور می باشد. دانشجویان دوره کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ضمن آشنایی با اصول و مبانی مدیریت ورزشی، مهارت های لازم را در زمینه اداره موفقیت آمیز سازمان های ورزشی، اداره بهینه امور تاسیسات و اماکن ورزشی، ایجاد روابط اثربخش با مربیان، سرپرستان، کارشناسان و کارکنان فرا می گیرند.

این دوره دانشجویان را آماده می کند تا مسؤلیت هدایت و رهبری سازمان ها، باشگاه ها و دستگاه ها و … را در بخش های دولتی و خصوصی بر عهده گیرند.

توسعه و ارتقای سطح فعالیت های ورزشی در سطح آموزشی، تفریحی و قهرمانی، گسترش حضور مردم در فعالیت های سلامت بخش ورزشی، تعدد سازمان ها، مشاغل، تسهیلات و خدمات ورزشی در بخش های دولتی و خصوصی نیاز به وجود مدیران تعلیم دیده در قلمرو ورزش را بیش از پیش نموده است.

کارآیی و اثربخشی سازمان های ورزشی منوط به وجود مدیران و متصدیان آگاه و با تجربه است که بتوانند سازمان های خویش را در جهت تحقق اهداف از قبل تعیین شده هدایت نماید.

هدف دوره دکترای تخصصی مدیریت ورزشی، تربیت و تامین اعضای هیات علمی دانشگاه ها، متخصصین و محققین و رهبران و مدیران حرفه ای سازمان های ورزشی کشور می باشد. دانشجویان دوره دکترای تخصصی مدیریت ورزشی ضمن آشنایی با اصول و مبانی مدیریت ورزشی، کسب آگاهی و یافتن مهارت لازم را در زمینه مدیریت استراتژیک ورزش کشور، و شناخت فرآیندهای مدیریت و صنعت ورزش در کشورهای پیشرفته، باید بتوانند مشکلات سازمان های ورزشی را تجزیه و تحلیل کرده و با بومی کردن تجارب جهانی راه کارهای مناسب را برای پیشرفت و ترقی ورزش کشور ارایه کند.

اقبال عمومی مردم و دولت به ورزش و تربیت بدنی، رشد و توسعه سازمان های ورزشی دولتی و خصوصی، بافت جوان جمعیتی، توقعات آحاد مردم نسبت به ارتقای سطح و سهم ورزش ملی در ورزش بین المللی، ضرورت تحول در مدیریت و ساختار ورزش کشور، لزوم ارتقای جایگاه ورزش کشور در صنعت ورزش جهان و … نیاز به وجود محققین و متخصصین حرفه ای مدیریت ورزشی را بیش از پیش ملموس کرده است. کارآیی و اثربخشی سازمان های ورزشی کشور، منوط به وجود افرادی فکور، متخصص است که با پذیرش رهبری و هدایت سازمان های ورزشی و ارایه مشاوره و راه کارهای کلیدی به مدیران سازمان های ورزشی تحول و ترقی ورزش کشور را تضمین نمایند.

اگرچه اطلاعات فوق می تواند در تصمیم گیری علاقه مندان برای بهترین انتخاب موثر باشد، اما فراموش نکنید که انتخاب رشته تحصیلی به سه عامل مهم شناخت دقیق، علاقه و آینده نگری مناسب نیاز دارد.

موفق باشید!