• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه پیام نور

دکتر فرهادی وزیر علوم طی حکمی دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور منصوب کرد . دکتر رستمی معاون وزیر ( ریس مرکزهیات امناها) می باشد همچنین وزیر علوم طی نامه ای با استعفا محمد علی سرلک موافقت واز زحمات ایشان تقدیر وتشکر بعمل آورد.