• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور خبر داد

  • مدیر کل تربیت بدنی از کسب سهمیه المپیک ۲۰۱۶ برزیل در رشته تکواندو توسط دانشجوی دانشگاه پیام نور خبرداد و افزود: سجاد مرادنی دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد اصفهان توانست با کسب مدال طلا در وزن ۸۰+ کیلوگرم مسابقات گرندپری مکزیک این افتخار را برای میهن عزیزمان کسب نماید.

    نصیر زاده در ادامه ابراز امیدواری کرد که اکرم خدابنده نیز بتواند سهمیه المپیک را کسب نموده و کاروان اعزامی به مسابقات المپیک ریوداوژانیرو را دو پیام نوری همراهی نمایند.