• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

قهرمانی بانوان تیم ملی فوتسال ایران در رقابت های قهرمانی آسیا

3a3a3768-f14e-4455-9e27-f1e2723cc2d9 25b3361d-5636-47b9-a671-7e00690e0d08 187fd88a-ee9b-47af-a96e-ed4f23d406c7 cef59cc5-b79b-4720-a8db-6296089f23aa