• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

برترین کشتی گیران سال فنی ۹۴-۹۳ ایران معرفی شدند/ قاسم رضایی و رحیمی در صدر

 • به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در این نظرسنجی که به مدت دوماه در مهر و آبان ماه سال ۹۴  انجام شد از میان فرنگی و آزادکاران مدال آور رقابت های جهانی لاس وگاس نتایج زیر بر اساس درصد آراء به دست آمد:

  کشتی فرنگی:

  ۱- قاسم رضایی ۴۵/۱ درصد
  ۲- یوسف قادریان۴/ ۲۸ درصد
  ۳- حبیب اله اخلاقی ۲۶/۵ درصد

  کشتی آزاد:

  ۱- حسن رحیمی – ۴۶/۶  درصد
  ۲- حسن یزدانی – ۲۰/۹ درصد
  ۳- علی رضا کریمی – ۱۸/۲ درصد
  ۴- سید احمد محمدی – ۱۴/۳ درصد