• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرراده از باشگاه بدنسازی تلاش گران

  • امروز راس ساعت ۶ دکتر نصیرراده از باشگاه بدنسازی تلاش گران واقع در شرق تهران بازدید بعمل آورد در این دیدار آقایان مجید احمدی ریس هیات شمال غرب تهران امیربیات نایب ریس فدراسیون جهانی پرورش اندام محمد نصرالله زاده دبیر روزنامه ورزشی منهای فوتبال و جمعی از قهرنان دکتر نصیرراده را همراهی می کردند در ابتدا آقای نظری گزارشی از وضعیت باشگاه تلاشگران ومشکلات موجود ارایه کرد وسپاس امیربیات در خصوص جایگاه پرورش اندام ایران در دنیا و خصوصا آمار ی ازباشگاه ها و ورزشکاران ارایه کنند .

    ودر ادامه نصیرزاده ضمن تقدیر وتشکر از ورزشکاران و مربیان باشگاه تلاشگران گزارشی از وضعیت آموزش فدراسیون ارایه ودرانتها به چندین سوالات ورزشکاران ومربیان پاسخ دادند.