• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید از باشگاه اسلام شهر

0debcd16-5d16-495c-b870-86ee8049ee44 d2bad360-c844-4bbc-b134-8e19a62e916a daf8c926-be9b-4418-915c-e2baea63dbc6 dcb4ec97-49fb-4ed4-b9bb-411cbdf1e82e