• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

افتتاحیه باشگاه هیگر به مدیریت آقای ولایتی

photo_2016-02-17_17-49-02 photo_2016-02-17_17-49-09 photo_2016-02-17_17-49-13 photo_2016-02-17_17-49-17 photo_2016-02-17_17-49-23 photo_2016-02-17_17-49-26 photo_2016-02-17_17-49-29 photo_2016-02-17_17-49-32