• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

پیامی درگذشت سرکار خانم ریحانه بهشتی

پیام تسلیت دکتر نصیرزاده در پی فوت سرکار خانم ریحانه بهشتی

لازم به ذکر است مرحومه بهشتی خواهر شهید والا مقام و یکی از ورزشکاران دو ومیدانی خراسان رضوی بودکه صبح یکشنبه در اثر مرگ مغزی فوت کرد ، این ورزشکار جوان که در گذشته کارت اهدای عضو خود را گرفته بود ، با اهدای اعضا بدن خود به چندین بیمار نیازمند ، افتخاری بزرگ را برای جامعه ورزش ایران رقم زد و روحش شاد و یادش گرامی .