• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کشتی

شرایط عمومی و اختصاصی مدرسان درس های نظری و عملی دوره های آموزش مربیگری و شیوه انتخاب مدرسان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، شرایط عمومی و اختصاصی مدرسان درس های نظری و عملی دوره های آموزش مربیگری و شیوه انتخاب مدرسان مصوب دوازدهمین جلسه سمینار عمومی هیأت های کشتی استان های سراسر کشور (۴ آذرماه) بعنوان شاخص های ملاک عمل در انتخاب مدرسان اعلام شد.

همچنین بنا بر پیشنهاد روسای هیأت های کشتی در این سمینار محسن حلوایی رئیس هیأت کشتی استان قم بعنوان نماینده هیأت های مذکور در کمیته انتخاب مدرسان فدراسیون کشتی معرفی شد.

-این شیوه نامه به شرح زیر است:

” شرایط عمومی و اختصاصی مدرسان درس های نظری و عملی دوره های آموزش مربیگری ” و ” شیوه انتخاب مدرسان”

پیرو مصوبه هیات رییسه محترم فدراسیون کشتی در خصوص تعیین شاخص های مدرسان نظری و عملی کلاس های مربیگری کشتی کشور، بدینوسیله طرح ” تعیین شاخص های عمومی و اختصاصی مدرسان نظری و عملی کلاس های مربیگری کشتی کشور و شیوه انتخاب آنها ” به ترتیب ذیل ارائه می شود:

ماده اول : شرایط عمومی مدرسان

۱٫ داشتن سلامت جسمانی و روانی لازم برای آموزش

۲٫ نداشتن منع قانونی از نظر نظام وظیفه

۳٫ دارا بودن دامنه سنی مورد نظر در هر بخش (عملی و نظری به تفکیک)

۴٫ سابقه حضور در دوره های هم اندیشی و هماهنگی انستیتو بین المللی کشتی (مطابق تقویم اعلامی فدراسیون کشتی)

ماده دوم : شرایط مدرسان نظری

۱٫ برای دارندگان مدال المپیک ، جهان و آسیایی در کشتی های آزاد ، فرنگی و کشتی های سنتی ذیربط: حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته تخصصی موضوع  تدریس

۲٫ برای مدرسان فاقد سوابق قهرمانی بند یکم فوق الذکر، داشتن مدرک “فوق لیسانس” در رشته “تربیت بدنی” و یا “دکترا” در رشته های تخصصی مرتبط ، و حداقل ۵ سال سابقه آموزش رسمی و تخصصی در رشته موضوع تدریس، همچنین آشنایی کافی با ورزش کشتی و موضوع تخصصی مورد تدریس در این رشته ورزشی

۳٫ توانایی تالیف ، نگارش یا ترجمه و گردآوری کتاب یا جزوه ی آموزشی نظری درس مورد آموزش برابر استانداردهای علمی مورد تایید انستیتو بین المللی کشتی از امتیازات مدرسان محسوب خواهد شد.

۴٫ قابلیت آموزش اجرایی سرفصل ها و موضوع دروس مصوب انستیتو بین المللی کشتی در کلاس های مربوطه.

۵٫ داشتن حد پایین سنی ۳۰ سال ماده سوم : شرایط اختصاصی مدرسان درس های عملی :

۱٫ داشتن آمادگی جسمانی و روانی لازم برای اجرا و آموزش عملی تکنیک ها و تاکتیک های مربوط به کشتی های آزاد، فرنگی و سنتی

۲٫ داشتن سابقه مدال آوری در رقابت های آسیایی، بازی های آسیایی، جهانی و المپیک توام با مدرک تحصیلی کارشناسی

۳٫ داشتن حد پایین ۳۵ و حداکثر ۶۰ سال سن

۴٫ برای مدرسان فاقد سوابق قهرمانی بند دوم فوق الذکر  ، داشتن مدرک درجه یک ملی (با استناد به آخرین اعلام فدراسیون کشتی) و مدرک بین المللی (با استناد به مستندات ذیربط در اتحادیه جهانی کشتی) ، توام با حداقل ده سال سابقه مربیگری رسمی در باشگاه های کشتی استان ذیربط، به تائید هیات کشتی استان مربوطه و همچنین حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و یا کارشناسی ارشد غیر مرتبط الزامی است.

تبصره : مربیان سازنده برتر سال کشور (در مجموع امتیازات) ، می توانند صرفاً با مدرک کارشناسی واجد شرایط قلمداد شوند.

ماده چهارم : نحوه انتخاب مدرسان

کلیه مدرسان واجد شرایط در بخش نظری به معرفی انستـیتو بین المللی کشتی، و در بخش عملی به معرفی کمیته مربیـان ، می باید به تائید “کمیته انتخاب مدرسان فدراسیون کشتی” متشکل از دبیر فدراسیون کشتی ، رئیس انستیتو بین المللی ، رئیس کمیته مربیان و نماینده هیات های کشتی استان های سراسر کشور برسد. مدت زمان فعالیت مدرسان ذیربط یکسال فنی(از مهرماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال آتی) خواهد بود.