• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

شطرنج

دانشگاه پیام نور میزبان مسابقات انتخابی چهاردهمین دوره رقابتهای شطرنج دانشجویان جهان (امارات – ۲۰۱۶)

دکتر نصیرزاده ازمیزبانی مسابقات انتخابی چهاردهمین دوره رقابتهای شطرنج دانشجویان جهان (امارات – ۲۰۱۶) خبر داد.

دکتر نصیرزاده گفت: مسابقات انتخابی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران اعزامی به چهاردهمین رقابتهای شطرنج دانشجویان جهان از تاریخ ۱۱ لغایت ۱۵ آذرماه به میزبانی دانشگاه پیام نور (تهران – سازمان مرکزی دانشگاه) برگزار خواهد شد در این مسابقات دانشجویان دارای درجه بین المللی ۱۹۰۰ برای دختران و پسران با درجه بین المللی ۲۱۰۰ از کلیه دانشگاههای ۵ بخش کشور (وزارت بهداشت، وزارت علوم، دانشگاه عملی کاربردی دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور) حضور خواهند داشت کلیه دانشجویان منتخب این مسابقات به عنوان اعضای تیم ملی دانشجویی در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ با نظارت فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی به کشور امارات اعزام خواهند شد. لازم به یادآوری است خانم میترا حجازی پور از دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی (مشهد) و آقای پوریا درینی از دانشگاه پیام نور استان کرمان (جیرفت) از اساتید بزرگ شطرنج ایران در این مسابقات حضور خواهند داشت.