• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مشاور ورزشی نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی

عضو کیمسیون  عالی بسیج ورزش کشور

عضو هیات  رئیسه فدراسیون  ملی ورزش های دانشگاهی

عضو هیات  رئیسه کشتی سو مو کشور

رئیس هفتمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های سراسر کشور به میزبانی استان قم

رئیس  دومین همایش ملی مدیریت برگزاری رویداد های ورزشی (رویداد سبز ) شهریور ماه ۱۳۹۴

رئیس هفتمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه های  پیام نور سراسر کشور به میزبانی استان  همدان

مدیر و موسس برگزاری اولین دوره های مربیگری مجازی در کشور

مدیر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان تهران از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۸

عضو بسیج اساتید استان تهران

عضو کمیته فرهنگی ورزشی اتاق فکر دانشگاه پیام نور

عضوشورای تخصصی گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نورکشور

مشاور ارشد فدراسیون پزشکی ورزشی

عضو دپارتمان علمی FILA ( فدراسیون جهانی کشتی )

عضو شورای پژوهشی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

رئیس کمیته آموزش و مربیان هیأت کشتی استان کرمان

عضو کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون پزشکی ورزشی

عضو شورای راهبردی نهاد رهبری دانشگاه پیام نور

عضو کمیته مربیان فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران (بنا به رأی مجمع مربیان کشور ۲۵/۱/۹۳ خانه کشتی شماره۱)

عضو کمیته باشگاه های فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران (بنا به رأی مجمع باشگاه های کشور مورخ ۱۶/۸/۹۳ )

دبیر کمیته راهبردی آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور

دبیر کارگروه تدوین شیوه نامه محتوای الکترونیکی دانشگاه پیام نور

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور

مدیر و مدرس برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت و کارآفرینی دانشگاه پیام نور

دبیر آموزش فدراسیون بدنسازی جمهوری اسلامی ایران ۹۳-۹۱

 رئیس انجمن کشتی دانشگاه پیام نورکشوراز سال ۱۳۸۸ تا کنون

مسئول برگزاری مسابقات بسیجیان کشور در سال ۱۳۹۱

مسئول برنامه ریزی المپیاد ورزشی سراسری دختران دانشگاه پیام نور در سال ۸۸ بیرجند .

مسئول کمیته پژوهش المپیاد پسران پیام نور در سال ۸۷ مشهد .

همکاری به مدت دو سال جهت آموزش معلمان ورزش استان کرمان با آموزش و پرورش استان کرمان .

مدیر برگزاری کلاس مربیگری کشتی درجه ۲دانشگاه پیام نور

مربی بدنسازتیم ملی کشتی فرنگی نوجوان کشور۱۳۸۵

دارای گواهینامه  مربیگری بین اللمللی کشتی (به امضای آقای Jag rog   رئیس IOC)

مربی بدنساز تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشور ۱۳۹۱

مدرس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایرا ن

مدرس فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران

مسئول آموزش کمیته پاورلیفتینگ جمهوری اسلامی ایران ازسال  ۱۳۹۰ تا کنون

مدرس چندین دوره کلاس های مربیگری پاور لیفتینگ

مسئول برگزاری مسابقات تیراندازی دانشگاه پیام نور کشور در سال ۱۳۸۹

مسئول آموزش کنفدراسیون پاورلیفتینگ

عضو انجمن فعالیت حفاظت از محیط زیست

مجری برگزاری پروژه های کاهش دهنده آلاینده هوای تهران